ALUMINUM HYDEOXIDE HWF-10 - 40 KG

Liên Hệ

Xuất xứ: China 

Quy cách: 40 kg/bao

25 tấn/cont 20' 

Nội dung đang cập nhật
Nội dung đang cập nhật

Sản phẩm khác

ALUMINUM HYDEOXIDE HWF-10 - 25 KG

ALUMINUM HYDEOXIDE HWF-10 - 25 KG

Xuất xứ: China 

Quy cách: 25 kg/bao

25 tấn/cont 20' 

ALUMINUM HYDEOXIDE HWF-50 SP - 40KG

ALUMINUM HYDEOXIDE HWF-50 SP - 40KG

Xuất xứ: China 

Quy cách: 40 kg/bao

25 tấn/cont 20' 

ALUMINUM HYDEOXIDE HWF-50 SP - 25KG

ALUMINUM HYDEOXIDE HWF-50 SP - 25KG

Xuất xứ: China 

Quy cách: 25 kg/bao

25 tấn/cont 20' 

Sản phẩm

icon zalo