PERLITE FILTER AID - TOPKEL 31

Liên Hệ

Xuất xứ: INDIA
Quy cách: 20 kg/bao
14 tấn/cont 40'

.

Nội dung đang cập nhật
Nội dung đang cập nhật

Sản phẩm khác

PERLITE FILTER AID GK-110

PERLITE FILTER AID GK-110

Xuất xứ: China 

Quy cách: 20 kg/bao

12 tấn/cont 40'

 

PERLITE FILTER AID - TOPKEL 34

PERLITE FILTER AID - TOPKEL 34

Xuất xứ: INDIA
Quy cách: 16 kg/bao
11 tấn/cont 40'

Sản phẩm

icon zalo