CYLOHEXANE - DUNG MÔI CÔNG NGHIỆP

Liên Hệ

Xuất xứ: Korea

Công thức : C6H12

Quy cách: 156 kg/phuy